Portal @lfa  - Udruga za kreativni razvoj Web povezuje ljude Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
 
@
Aktivnosti

03.05.2013. Održan je nastup u suradnji sa Poljskom kulturnom udrugom "Wisla" iz Osijeka, na kojem je bio i gost Konzul Republike Poljske iz Zagreba, gospodin Janus Tatera 23.08.2013. Večer poezije pod zvijezdama 19.09.2013. U suradnji sa Turističkom zajednicom grada Belišća, sudjelovali smo na manifestaciji "Belišćanska zlatna jesen" 23.10.2013. Obilježili smo "Mjesec knjige" povodom dana "javno čitanje na glas u cijeloj Hrvatskoj", u suradnji sa gradskom knjižnicom i čitaonicom Belišće.

design by Marina Kardum
powered by Belkatalog CMS - J. K. "Gašo"